990,00 lei

Suport pentru intocmirea Procedurii pentru avertizarile de integritate (Politica Whistleblowing).

  • Termen de livrare 7 zile.
  • Termeni clari si concisi
  • Training off-site pentru angajati ( tutoriale, quiz-uri, continut video), cu privire la modul de raportare

Descriere

Procedura de avertizare este o metodă utilizată într-o organizație sau companie pentru a identifica posibilele încălcări ale eticii sau integrității la locul de munca. Aceasta oferă un cadru în care angajații pot raporta activități suspecte, nereguli sau comportamente inadecvate, fără a fi supuși repercusiunilor sau represaliilor.

In general, un model al unei proceduri de avertizare a integrității, ar trebui sa contina urmatoarele:

  1. Definirea canalelor de comunicare: Stabiliți canale de comunicare clare prin care angajații pot raporta încălcări ale integrității. Aceste canale pot include adrese de e-mail dedicate, linii telefonice directe, dar de preferat, ar fi sa existe o platformă online specială pentru rapoarte.
  2. Informații și instruire: Furnizați tuturor angajaților informații și instruire cu privire la procedurile de avertizare a integrității. Asigurați-vă că toți angajații sunt conștienți de politica companiei privind avertizările de integritate și a repercusiunilor pe care le pot avea acțiunile lor în cazul încălcării eticii.
  3. Confidențialitate și protecția denunțătorului: Asigurați confidențialitatea raporturilor și protejați identitatea denunțătorilor. Încurajați angajații să raporteze încălcări fără frica de represalii și asigurați-le că informațiile lor vor fi tratate cu încredere și în mod discret.
  4. Evaluarea și investigarea: Desemnați o echipă responsabilă cu evaluarea și investigarea avertizărilor de integritate. Această echipă ar trebui să aibă competențe adecvate pentru a analiza și verifica rapoartele primite și pentru a iniția acțiuni corective, dacă este necesar.
  5. Comunicarea rezultatelor: Comunicați rezultatele investigațiilor angajaților implicați și, în cazul în care se constată încălcări, luați măsurile corective necesare. Asigurați-vă că există transparență în comunicarea rezultatelor și că angajații care au raportat încălcările sunt informați despre măsurile luate.
  6. Monitorizarea și revizuirea: Monitorizați eficacitatea procedurii de avertizare a integrității și revizuiți-o periodic pentru a o îmbunătăți, dacă este necesar. Luați în considerare feedback-ul angajaților și ajustați politica și procedurile în consecință.

Aceasta este doar o schiță generală a unei proceduri de avertizare a integrității, iar implementarea reală poate varia în funcție de necesitatile fiecarei companii.

Inregistrare cont abonament anual